Gelişimsel kalça displazisi (GKD), kalçayı oluşturan yapıların intrauterin oluşumları sırasında normal olmalarına karşın

...

Derneğimizin yönetim kurulu adına internet portalımıza hoşgeldiniz diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

...