TOTBİD Çocuk Ortopedisi Şubesi

Misyon ve Vizyon

 

Dernek, çocuk ortopedisi konusunda hizmet veren hekimlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, böylece çocuk hastaların ve yakınlarının en doğru ve yeterli sağlık hizmetini almalarını amaçlar. Bu amaca ulaşmak için yaptığı çalışmalar,

1.       Çocuk Ortopedisi alanında bilimsel bilginin ve yeni araştırmaların geliştirilmesi,

2.       Bu alanla ilgili farklı disiplinler arasındaki bilimsel ilişkilerin güçlendirilmesi,

3.       Çocuk Ortopedisiyle ilgili hekimlerin eğitim ve formasyon devamlılıklarının sağlanması,

4.       Çocuk Ortopedisi ile ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesi,

5.       Çocuk Ortopedisinin hastalık ve tedavileri konusundaki çalışmaların desteklenmesi, eşgüdüm sağlanmasıdır.