Değerli Meslektaşımız,

Çocuk Ortopedisi Derneği olarak 1-5 Aralık 2020 tarihleri arasında Digital Platformda yapma kararı almış bulunmaktayız.

Geleceğimiz çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için el birliği ile uğraşıyor ve daha onlar için en iyisini yapabilmek adına gayret sarf ediyoruz. Nüfusumuzun %35’inin oluşturan çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çocuk ortopedisine karşı farkındalığın sağlanması ve var olan ilginin de artması için uğraş veriyoruz.

Çocuk ortopedisine gönül vermeye hazır genç meslektaşlarımızın ve genç araştırmacı arkadaşlarımızın hem ufkunu genişletmek hem de merakını ve araştırma isteklerini teşvik etmek bizlerin önemli bir görevlerinden birisidir. Kongremize davet edeceğimiz yabancı konuklarımızı da belirlerken bu özelliklerini öne çıkaran meslektaşlarımız olmasına özen gösterdik.

Önceden duyurusu yapılmış olan bilimsel program ve içeriğe mümkün olduğunca bağlı kalmaya çalışarak; siz değerli meslektaşlarımızın da desteği ve katılımı ile; ilk defa yapılacak olan online kongremizin eğitim ve bilgi paylaşımına bu zor günlerde katkısı olacağı düşüncesindeyiz.

Kongre, belirtilen günlerde mümkün olduğunca günlük çalışma saatlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Sunum ve bildiriler önceden kaydedilmek yolu ile,ve aynı anda da yazılı platformdan alınan soru ve katkılarla birlikte planlı zaman aralıklarında oturum başkanları yönetiminde canlı olarak tartışmaya açılacaktır Tüm kongre katılımcıları üç ay süre ile bu dijital oturumları tekrar izleme olanağına sahip olacaklardır.

Sizlerin değerli katkıları kongremizi bilimsel anlamda zenginleştirecektir.

Çocuk Ortopedisi ailesi olarak sizleri kongremize davet etmekten büyük onur duyuyoruz.

Saygılarımızla,


Doç. Dr. Ayşegül BURSALI
Kongre Başkanı


Doç. Dr. Emel GÖNEN
Kongre Sekreteri


Prof. Dr. Hasan Hilmi MURATLI
Dernek Başkanı

Dikkat Yorum Yazmak için tıklayınız


Yorumlar