3. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi İhalesi için Aday firmalar tekliflerini şartnamede belirtilen tüm belgeleri içeren dosyalar ile 10 Haziran 2019 saat 12:00' ye kadar 

Çocuk Ortopedisi Derneği merkezine ulaştıracaklardır. Teklif veren aday firma sayısı 3’ten az ise ihale iptal edilerek tekrarlanacaktır.

Şartname için tıklayınız,


Dikkat Yorum Yazmak için tıklayınız


Yorumlar