14 Mart 2020'de Çocuk Ortopedi Derneği Olağan Genel Kurul 1. Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığından gerçekleştirilememiştir. Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili daha önce yapılan duyuruda 1.topl antıda çoğunluk sağlanamaz ise 2. toplantının 21 Mart 2020'de aynı yer ve saatte 3. Ulusal Çocuk Ortopedi Kongresi sırasında yapılacağı duyurulmuştur. Ancak coronavirus (Covid-19) pandemisi nedeni ile 2. Toplantı'nın 60 (altmış) günlük yasal erteleyebilme hakkımız olduğu için 10 Mayıs 2020'de aynı gündemle İstanbul’da yapılmasına yönetim kurulu onayı ile karar verilmiştir.

Sonuç Olarak; Çocuk Ortopedisi Derneği 4. Olağan Genel Kurulu 2.toplantısının, çoğunluk sağlanamayan 1.toplantı için önerilen aynı gündemle,10 Mayıs 2020'de saat 13.00-15.00 arasında Koç Üniversitesi Hastanesi, Toplantı Salonu, Topkapı, Davutpaşa Cd. No:4 34010 Zeytinburnu/ İstanbul adresinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

Çocuk Ortopedisi Derneği Yönetim Kurulu Adına 

Prof. Dr. Hasan Hilmi MURATLI

 

Gündem

1. Açılış, yoklama ve Saygı Duruşu

2. Divan Kurulunun oluşturulması 

3. Faaliyet Raporunun, Mali Raporun ve Denetim Raporlarının okunması 

4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun İbrası 

5. Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimleri

6. Dilek ve Temenniler 

7. Kapanış

 

Dikkat Yorum Yazmak için tıklayınız


Yorumlar